Di chuyển GIỜ TRẬN ĐẤU LIÊN KẾT 21/10 23:55 Real Madrid   –   Shakhtar Dn (Có 12 liên kết) 22/10 02:00 Bayern Munich   –   Atletico Madrid (Có 1 liên kết) 22/10 02:00 Manchester City   –   Porto (Có 1 liên kết) 22/10 02:00 Ajax   –   Liverpool (Có 1 liên kết) Bản tin […]